پینگ پنگ

عملکرد پینگ پنگ بازان در مسابقات قهرمانی آسیا قابل پیش بینی نیست

به گزارش خبرنگاران، تیم ملی تنیس روی میز که مسابقات قهرمانی آسیا را پیش رو دارد، از امروز یکشنبه آخرین مرحله تمرینات آماده سازی خود برای حضور در این رقابت ها را به میزبانی آمل آغاز می کند.

11 مهر 1398