تکواندو

جدال 266 تکواندوکار در مسابقات قهرمانی آسیا

بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا از پنجم خردادماه و به میزبانی هوشیمینه ویتنام شروع می گردد و ایران برای حضور در این رویداد با 21 هوگوپوش به مصاف رقبایش می رود.

29 دی 1398