جزییات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

به گزارش مجله زیتوا، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح جزییات هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور، گفت: این آزمون در هفته دوم آبان ماه سال جاری برگزار و نتیجه اولیه آن حدود 45 روز بعد اعلام می شود.

جزییات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

به گزارش پنجشنبه شب روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، سید صدرالدین صدری نوش آبادی با بیان اینکه زمان ثبت نام در این آزمون به هیچ وجه قابل تمدید نیست، اضافه نمود: هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور هفته دوم آبان ماه سال جاری برگزار و نتیجه اولیه آن حدود 45 روز بعد اعلام می شود.

صدری به شرایط شرکت در این آزمون اشاره کرد و ادامه داد: داوطلبانی می توانند در آزمون مشترک فراگیر شرکت کنند که مطابق با ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای شرایط مندرج در دفترچه و مدرک تحصیلی مطابق با عنوان مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اعلام شده در دفترچه آگهی استخدامی منتشرشده باشند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور یادآورشد که همچنین داوطلبان باید دقت کنند عنوان درج شده در گواهینامه موقت یا دانشنامه آنان با عنوان مدرک تحصیلی لازم در آگهی استخدام دقیقاً یکسان باشد.

وی اضافه نمود: بر اساس بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری داوطلبان استخدام باید سلامت جسمانی و روانی، و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند را داشته باشند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با یادآوری اینکه بر اساس قوانین مربوطه، برخی از دستگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند، بیان داشت: ممکن است برخی دستگاه ها در قوانین و مقررات خود شرایط دیگری را نیز پیش بینی کرده باشند و در این آزمون نیز شرایط اختصاصی هر یک از دستگاه های اجرایی آورده شده است.

وی ادامه داد: داشتن حداقل 20 سال تمام و حداکثر 25 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر 30 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر 35 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر 40 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر 45 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری شرط سنی شرکت در این آزمون است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اضافه نمود: این شرط تبصره هایی دارد که در دفترچه آزمون به صورت کامل شرح داده شده است. همچنین میزان مدت خدمت ضرورت داوطلبان به حداکثر سن های اعلام شده اضافه می شود.

صدری با بیان اینکه افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شرکت در آزمون می بایست مدرک (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) ذکرشده در این دفترچه را داشته باشند، شرح داد: بدیهی است صدور حکم کارگزینی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در دفترچه ثبت نام است و حتی اگر افراد مدرک بالاتر داشته باشند، لحاظ نخواهد شد.

وی تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل آزمون ها و قوانین و مقررات مربوطه، هر داوطلب حداکثر مجاز به انتخاب یک شغل محل است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص شرکت دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در آزمون مشترک فراگیر، بیان داشت: قرار است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز هم زمان در این آزمون شرکت داشته باشد ولی تا به امروز آگهی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی از سوی وزارت یادشده واصل نشده است؛ به محض وصول، اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

وی در مورد اعمال امتیاز برای نیروهای بومی در این آزمون، شرح داد: اعمال ضرایب بومی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین پس از ابلاغ آرای مذکور و به استناد آن ها، اعمال امتیاز برای نیروهای بومی در آزمون های استخدامی صورت نمی پذیرد و انتخاب افراد صرفاً در چهارچوب سهمیه های استخدامی معین شده در متن دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون و بر اساس نمرات مکتسبه در آزمون کتبی و مصاحبه های استخدامی مربوطه انجام می شود.

صدری به نحوه محاسبه نمرات داوطلبان اشاره کرد و گفت: نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب نمره، معادل کسب حداقل 50 درصد امتیاز مکتسبه توسط نفر اول با ارزش وزنی 40 درصد برای بخش عمومی و 60 درصد برای بخش تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای معرفی برای سایر مراحل داوطلبان قرار می گیرد.

وی به ظرفیت استخدامی این آزمون اشاره کرد و ادامه داد: در این آزمون تعداد 38 هزار و 114 ظرفیت استخدامی مربوط به 26 دستگاه اجرایی حضور دارند. بیشترین مجوز استخدامی مربوط به وزارت آموزش و پرورش با32 هزار و 733 سهمیه است. چنانچه آگهی دانشگاه های علوم پزشکی نیز واصل شود، این رقم به صدور 45 هزار ظرفیت استخدامی خواهد رسید.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه تهیه سوالات آزمون عمومی و تخصصی بر عهده موسسه مجری آزمون (سازمان سنجش آموزش کشور) است، گفت: مواد آزمون عمومی عبارتند از : معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان انگلیسی عمومی، هوش و توانمندی های ذهنی و فناوری اطلاعات و مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با آن شغل معین شده و در جدول مربوطه در دفترچه راهنمای ثبت نام داوطلبان آورده شده است.

وی سهمیه های قانونی در نظرگرفته شده در این آزمون را سهمیه 25 و 5 درصدی ایثارگران و سهمیه 3 درصدی معلولان دانست و ادامه داد: با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولان سهمیه 25 و 5 درصد ایثارگران در دفترچه امتحان مشترک فراگیر معین و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا شده است و داوطلبان ایثارگر تأئیدشده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محل های معین شده در سهمیه ایثارگران 25و 5 درصد را حسب مورد انتخاب کنند.

صدری شرح داد: سهمیه استخدامی مربوط به مشمولان سهمیه 3 درصد معلولان مورد تأئید سازمان بهزیستی کشور در دفترچه امتحان مشترک فراگیر معین و از سایر سهمیه های استخدامی مجزا شده است. داوطلبان معلول تأئیدشده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محل های معین شده در سهمیه معلولان را انتخاب کنند.

وی اضافه نمود: جذب معلولان مورد تأئید سازمان بهزیستی کشور، از محل سهمیه استخدامی (3 درصد قانون جامع حمایت از معلولان) صرفاً از طریق شرکت در امتحان مشترک فراگیر، کسب حد نصاب و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول در همان شغل محل بر اساس نمره مکتسبه در امتحان مشترک فراگیر انجام می شود. ضمناًً هیچ یک از این سهمیه ها قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.

صدری تاکید کرد: هر داوطلب در صورت مشمول بودن در سهمیه های قانونی 25 و 5 درصد ایثارگران و 3 درصد معلولان، صرفاً می تواند یکی از سهمیه های معین شده را بر اساس ضوابط مربوطه استفاده کند؛ به عبارت دیگر، چنانچه داوطلبی واجد شرایط استفاده از دو یا چند سهمیه قانونی یادشده باشد، در زمان ثبت نام صرفاً می تواند یکی از سهمیه های مورد نظر را انتخاب کند و مبنای قرار دریافت وی در هر یک از سهمیه های استخدامی فوق (با رعایت ضوابط مربوطه) انتخاب خود فرد در زمان ثبت نام است.

منبع: فرارو
انتشار: 3 آبان 1399 بروزرسانی: 3 آبان 1399 گردآورنده: zeetova.ir شناسه مطلب: 931

به "جزییات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزییات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید