جزییات و شروط استخدام معلمان حق التدریس؛ از سنوات تا خدمت

به گزارش مجله زیتوا، معاون وزارت آموزش وپرورش با تشریح تمام جزییات استخدام معلمان حق التدریس گفت: چهار گروه مشمول این قانون هستند که باید شروط لازم را کسب کنند و پس از آن قطعا طی مدت سه سال استخدام پیمانی می شوند.

جزییات و شروط استخدام معلمان حق التدریس؛ از سنوات تا خدمت

ایلنا:علی الهیار ترکمن درباره جزییات اجرای آیین نامه استخدام معلمان حق التدریس اظهارکرد: می دانید طبق قانون برای تدوین آئین نامه اجرایی، کارگروهی تشکیل شد که دو نفر از کنندگان مجلس، کنندگان سازمان اداری استخدامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در آن حضور داشتند.

وی اضافه نمود: در این کارگروه چندین جلسه برای تدوین آیین نامه کار شد و درنهایت پیش نویس آئین نامه تدوین و به دولت آمد و آنجا در کمیسیون اجتماعی، کمیته های تخصصی و فرعی و کمیسیون اصلی بحث های متعددی شد؛ خوشبختانه روز یکشنبه 17 شهریور ماه در هیئت دولت به تصویب نهایی رسید و هم اکنون این آیین نامه ملاک کار آموزش و پرورش است و باید آن را اجرایی کنیم.

چهار گروه مشمول آیین نامه استخدام چه افرادی هستند؟

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آئین نامه استخدام معلمان حق التدریس چهار گروه مشمول دارد،گفت: گروه نخست مربیان پیش دبستانی هستند یعنی افرادی که از سال 79 تا 91 با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس های پیش دبستانی ضمیمه در مدارس دولتی همکاری داشتند و حقوق شان را از محل حساب و اعتبار دولتی دریافت کرده اند و این موضوع یکی از شروط اصلی است.

الهیار ترکمن اضافه نمود: گروه دوم که مشمول قانون می شوند، حق التدریس های غیرمستمر هستند یعنی افرادی که از سال 79 تا 91 با آموزش و پرورش در مدارس دولتی به صورت حق التدریس آزاد همکاری داشتند، شناسه و کد حق التدریسی از آموزش و پرورش دریافت کرده اند و حقوق شان را از محل حساب و اعتبارات دولتی دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: گروه سوم، آموزشیاران نهضت سوادآموزی هستند یعنی افرادی که از سال 79 تا 92 با نهضت سوادآموزی همکاری داشتند و همکاریشان کماکان ادامه دارد و باید گواهی های گزینش، آموزش بدو خدمت و شناسه آموزشیاری را از نهضت سوادآموزی داشته باشند که مشمول این قانون شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره گروه چهارم مشمولان قانون مشخص تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس گفت: گروه چهارم شامل آموزش دهنده های مستمر نهضت سوادآموزی است یعنی افرادی که از سال 79 تا قبل از 92 به صورت مستمر با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند و در هر دوره حداقل 2 نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده باشند که بتوانند مشمول این قانون شوند.

شروط استخدام؛ از جنسیت تا سنوات خدمت

الهیار ترکمن مطرح نمود: براساس متن قانون استخدام این افراد در سقف ظرفیت استخدامی تخصیصی سالانه ای است که سازمان اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش می دهد و اولویت به کارگیری آنها در مناطق کمتر توسعه یافته و براساس نیاز وزارت آموزش و پرورش به رشته ، دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت است.

ممنوعیت نقل وانتقال تا 10 سال, استخدام به شکل پیمانی

وی با اشاره به موردی دیگر در آئین نامه استخدام معلمان حق التدریس متذکرشد: در آیین نامه اشاره شده است نقل وانتقال این افراد تا 10 سال از محل خدمتی که برایشان مشخص شده غیرممکن است و قانوناً نمی توانند تا قبل از ده سال تقاضای نقل و انتقال بدهند و به جای جدید منتقل شوند براساس مواد 42 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری این افراد به پیمانی تبدیل وضعیت و استخدام آموزش و پرورش می شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بیان نمود: مورد دیگری که در قانون وجود دارد، این است که مربیان پیش دبستانی و حق التدریسان غیرمستمر باید علاوه بر شرایطی که مشخص شده است دوره آموزشی یک ساله را در دانشگاه فرهنگیان سپری کنند و نمره قبولی را در آزمون خاتمه دوره اخذ کنند و بعد از این که قبول شدند و شرایط استخدام را طی کردند با توجه به نیاز آموزش و پرورش در یکی از مشاغل دبیری، آموزگاری، هنرآموزی، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت و مشاور تحصیلی به کار گرفته می شوند. این نکته هم مهم است که در متن آئین نامه اشاره شده، مربیان پیش دبستان و حق التدریس های غیرمستمر واجد شرایطی که نتوانند دوره یک ساله را طی کنند و نمره قبولی در دوره بگیرند به خدمت آنها در آموزش و پرورش خاتمه داده می گردد و دیگر با آنها قرارداد حق التدریس منعقد نمی گردد.

آموزشیاران نهضت باید در آزمون داخلی آموزش وپرورش شرکت کنند

الهیار ترکمن درباره آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی گفت: برای این گروه علاوه بر اینکه باید در یک آزمون داخلی شرکت کنند، نیاز است دوره آموزش یکساله را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و نمره قبولی را در دوره یک ساله به دست بیاورند.

کسب 50 درصد نمره کل حدنصاب قبولی در آزمون

وی درباره شرایط برگزاری آزمون داخلی آموزش وپرورش بیان کرد: این آزمون دو بخش عمومی و تخصصی دارد، حد نصاب قبولی در آزمون معادل 50 درصد نمره کل آزمون است که در این 50 درصد حتماً باید 40 درصد مواد عمومی و 60 درصد مواد تخصصی را به درستی پاسخ دهند که بتوانند حد نصاب 50 درصدی را به دست بیاورند.

آزمون فقط یکبار برگزار می گردد

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره زمان برگزاری این آزمون گفت: با مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش هماهنگ کردیم که در اولین فرصت این آزمون برگزار گردد در متن آئین نامه اشاره شده است که این آزمون فقط در طول برنامه ششم یکبار برگزار می گردد و ما هر سال آزمون نداریم بلکه فقط یکبار برگزار می گردد و افرادی که حد نصاب قبولی می آورند را برای معرفی به دوره آموزشی و به کارگیری در وزارت آموزش و پرورش اولویت بندی می کنیم.

آموزشیاران نهضت فقط به عنوان آموزگار جذب می شوند

الهیارترکمن گفت: آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی وقتی آزمون ورودی و دوره یکساله را طی و نمره قبولی کسب کنند فقط در شغل آموزگاری به کار گرفته می شوند یعنی فقط در دوره ابتدایی. هر کدام از افراد نتوانند در آزمون قبول شوند یا دوره یکساله را طی کنند به خدمت آنها در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده می گردد.

وی متذکرشد: واقعا می خواهم این افراد نهایت تلاش خود را کنند تا بتوانند شروط آیین نامه را طی بکنند، چون از این به بعد موضوعی به اسم جامانده از این قانون نداریم، می دانید قانون مشخص تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی که شهریور 97 تصویب شد دهمین اصلاحیه ای است که به قانون اول مصوب سال 88 خورده است و واقعاً اصل قضیه زیر سوال می رود چون قانونی که یکبار تصویب می گردد و 10 بار اصلاحیه می خورد نشان می دهد در بخش هایی مشکل حقوقی و نگارش قانونی داشته است.

خداحافظی با افرادی که نتوانند شروط لازم را کسب کنند

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مطرح نمود: خواهش بنده از ذینفعان قانون این است با صراحتی که در قانون و متن آئین نامه اجرایی است، تلاش خود را بکنند که بتوانند شرایط را کسب کنند چرا که از این به بعد دیگر موضوعی به اسم جا مانده نداریم و قانون هم مشخص تکلیف کرده است هر فردی نتواند شرایط را طی کند به خدمتش در آموزش و پرورش خاتمه داده می گردد و ما باید به سمت نیروی های دیگر برویم.

الهیار ترکمن درباره مشخص تکلیف استخدامی این افراد برای مهر 98 گفت: در صحبت های اولیه که با سازمان اداری و استخدامی کشور داشتیم صحبت از استخدام 13 هزار نفر بود، ولی آنها ما را احاله می دادند به نهایی شدن آئین نامه و بحث شان این است که آئین نامه تصویب و مفادش مشخص گردد که براساس آئین نامه نظرشان را در خصوص مجوزهای سال 98 اعلام کنند، البته در متن قانون اشاره شده است که این قانون دوره زمانی 3 ساله دارد یعنی تا خاتمه برنامه ششم باید اجرایی گردد.

وی اضافه نمود: از روز شنبه رایزنی ها را با سازمان امور اداری و استخدامی شروع می کنیم تا زودتر بتوانیم این افراد را مشخص تکلیف کنیم و این گروه وارد چرخه تبدیل وضعیت شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره تأمین منابع اعتباری اجرای قانون استخدام معلمان حق التدریس گفت: دوستان نگران این موضوع نباشند، آنچه که در جدول شماره 9 قانون بودجه برای وزارت آموزش و پرورش پیش بینی شده بود به این وزارتخانه ابلاغ نشده است و براساس تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سقف بودجه اعلامی به دولت این مورد در داخل آن دیده نشده است اما چون قانون است ما موظف به اجرا هستیم و خیلی از بابت منابع اعتباری دوستان احساس نگرانی نکنند و نگویند پول آن کجاست، موضوع را براساس مفاد قانون مدیریت می کنیم و آنچه برای ما مهم است اجرای دقیق مفاد آئین نامه و وارد کردن مشمولین به چرخه تبدیل وضعیت و تساوی قانون برای همه است که ان شاءالله مورد عمل قرار خواهد گرفت.

صدور حکم استخدام پیمانی از مهر 98؟

الهیار درباره این موضوع که بر این اساس به نظر می رسد افراد مشمول سال تحصیلی جدید باید دوره آموزشی را طی کنند و مشخص تکلیف استخدامی آنها به مهر 99 موکول می گردد، بیان کرد: افرادی که مشمول قانون شده و برای دوره آموزشی معرفی می شوند وقتی دوره را طی کردند و قبول شدند، تاریخ استخدام پیمانی آنها به مهر 98 بر می گردد و اینطور نیست که بگذارند استخدام پیمانی آنها را برای سال بعد صادر کنند فقط با توجه به صراحت قانون افراد باید تلاش کنند که شرایط را احراز کنند.

وی درباره جمعیت جامعه هدف قانون استخدام معلمان حق التدریس گفت: جامعه هدف 112 هزار نفر است که باید شروط مشخص شده را به دست بیاورند و افرادی که پیروز به کسب شرایط می شوند طی مدت سه سال قطعاً تبدیل وضعیت می شوند افرادی هم که شروط را به دست نمی آورند قطعا به خدمت شان در آموزش و پرورش خاتمه داده می گردد.

منبع: توریسم آنلاین
انتشار: 23 مهر 1398 بروزرسانی: 14 دی 1400 گردآورنده: zeetova.ir شناسه مطلب: 96

به "جزییات و شروط استخدام معلمان حق التدریس؛ از سنوات تا خدمت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزییات و شروط استخدام معلمان حق التدریس؛ از سنوات تا خدمت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید