حرف هایی از جنس درد و امید، گفت وگو با هادی خانیکی

به گزارش مجله زیتوا، هادی خانیکی با اعتقاد بر اینکه جامعه کنونی به اختلال ارتباطی دچار است و گفت وگو هم در آن به سادگی و سهولت انجام نمی پذیرد، می گوید: طبیعتاً وقتی که اختلال ارتباطی وجود داشته باشد، توالی بحران ها و بحران های فراگیرتری مثل کرونا این اختلال ارتباطی را تشدید می نماید و به تبع آن، رسانه ها هم در شرایط ارتباطات بحران قرار می گیرند؛ یعنی می توانند گرفتار کج کارکردی یا ناکارکردی شوند.

حرف هایی از جنس درد و امید، گفت وگو با هادی خانیکی

خانیکی در گفت وگو با خبرنگاران هشدار می دهد که رسانه ها فقط به این فکر ننمایند که خوب و قشنگ پیغام فراوری نمایند، بلکه باید ببینند این پیغام اصلاً دیده می شود، شنیده می شود و به آن باور پیدا می شود؟ نمی شود که با زیادی ترساندن یا زیادی نترساندن پیغامی را به مخاطب منتقل کرد.

استاد ارتباطات دانشگاه علامه معتقد است: کرونا فقط در وجه سیاست گذاری رسمی پنهان نماند یا نسبت به آن پنهان کاری نشد، بلکه در وجه رسانه ای هم خبر کرونا در دوران کمون (نهفتگی) ماند.

خانیکی در عین حال مطرح می نماید که رسانه، رسانه است، پس نه حدش را بالاتر از آن چیزی که است ببریم و نه پایین تر، در عین حال می گوید: رسانه در بحران نقش مهمتری دارد و آن آموزش است؛ به دلیل آنکه آموزش، آموزش عمومی است، اینجاست که اخبار جعلی واقعاً مخرب می شوند.

در ادامه مشروح گفت وگوی خبرنگار رسانه خبرنگاران را با این استاد دانشگاه می خوانید:

در همان روزهای شروعین عید و در شرایطی که خیلی ها کوشش می نمایند با ماندن در خانه به سهم خود مانع انتشار ویروس کرونا شوند، فرصتی دست می دهد تا با هادی خانیکی از استادهای ارتباطات گفت وگویی داشته باشیم و طبیعتا به دلیل شرایط موجود و رعایت موارد بهداشتی و ایمنی این گفت و گو به صورت تلفنی انجام شد.

نوروزی بر پایه ارتباطات شبکه ای، تحلیل و دغدغه و درد

هادی خانیکی ابتدا از شرایطی که در آن قرار گرفته می گوید و اینکه آیا در خانه خواهد ماند؟

این استاد ارتباطات پاسخ می دهد: بله؛ قرار است در خانه بمانم و دید و بازدید نداشته باشم. متاسفانه در این ایام مادرم را در مشهد از دست دادم و به رحمت خدا رفت. برادر بیماری هم دارم که خیلی به من وابسته است و مجبورم که این ایام را پیش او بروم، اما با رعایت، همین اجبار یاری به شرایط زندگی او را از راه دور انجام می دهم؛ چراکه اولاً در ارزیابی کلی هر سفر کردنی را مجاز نمی دانم و ثانیا با سفر کردن برای بیمارانی که زمینه های بیماری را به طور خاص دارند، چه با هواپیما چه زمینی و چه شخصی مخالفم. مشهد هم متاسفانه در یک شرایط اپیدمیک سختی قرار گرفته است. در نتیجه مجبورم در خانه بمانم و یک نوروز مجازی و نوروز مبتنی بر ارتباطات شبکه ای، تحلیل و خاطره و امید و در عین حال دغدغه و درد تجربه کنم.

دکتر خانیکی ادامه می دهد: اینکه دغدغه و درد را مطرح می کنم، برای این می گویم که تا صحبت از تنهایی و دلتنگی و ملال می کنیم، ممکن است بعضی ها فکر نمایند که این روزها نگاه های سانتی مانتال و تاریخچه ای از دردهای مردم داریم، در حالی که من می گویم و تاکید می کنم دردهای جامعه و دردهای مردم اتفاقاً خیلی خیلی جدی است.

دغدغه این روزها، بالا بردن قدرت دگردوستی است

گفت وگوی ما با این استاد ارتباطات تحت الشعاع کروناست و از همان ابتدا از نگاه بحران ارتباطی و کارنمودهای نهادهای مدنی و اجتماعی سیاسی و مالی به مسئله کرونا و تبعات آن در جامعه می پردازد.

خانیکی می گوید: به قول یکی از استادها، کرونا در ابتدا دموکراتیک عمل نموده و همه را در همه سطوح درگیر می نماید اما در اقتصاد طبقاتی عمل می نماید؛ یعنی آنهایی که آسیب پذیرتر هستند، واقعاً از مسئله کرونا در فشار و رنج بیشتری قرار می گیرند و نمی شود به این رنج فکر نکرد. به همین دلیل است که موضوعاتی چون دگردوستی، فعالیت های مدنی و متوجه بودن دولت، جامعه و شهروندان به این بخش های فقیر که ساده ترین شکل آن از همان بچه ها کار شروع می شود، دست فروش های حاشیه نشین و ... اهمیت دارد. به این ها هم باید فکر کرد ولی معنی فکر کردن و دغدغه داشتن، ناامید بودن و خود را منتظر حادثه کردن نیست. معنی اش این است که فرصت های جدید را پیدا کنیم، توانمندی های جدید را پیدا کنیم قدرت همبستگی اجتماعی و دگردوستی را بالا ببریم.

وی در ادامه از روزهای شروع شیوع ویروس کرونا می گوید و درباره اقدامات پیشگیرانه ای که انجام داده است، چنین شرح می دهد: من از همان روزهای اول مطرح شدن و برجسته شدن خطر کرونا به چند نکته و مساله بر اساس یافته های خودم توجه کردم. یکی از این موارد اهمیت داشتن جنبه های اجتماعی ویروس یا جنبه های زیستی است؛ به آن معنا که در واقع یک پدیده جدید آمده و جامعه و دنیا ما را درگیر نموده است. طبیعتاً میزان درگیری و آسیب هایی که هر جامعه و هر فردی می بیند به آن ساختارهای اجتماعی، مالی، فرهنگی و سیاسی برمی شود که در آن قرار گرفته است. مساله اولی که به آن می اندیشم جنبه ها و ابعاد اجتماعی این پدیده است اما مساله دوم پدیده ای است که سریع توانست از حالت اپیدمیک خود به حالت پاندمیک تبدیل شود. من در این زمینه گفت وگوها و مطالبی را منعکس کردم و سعی کردم که در قالب سامان دادن به کنش ها و فعالیت های علمی، حرفه ای تخصصی و مدنی آنچه را که می فهمم با بقیه دوستان به اشتراک بگذارم. که از دل آن ها دو کار معین درآمد. یکی پویشی تحت عنوان جامعه فرهنگی که در آن دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و مدنی را به نوشتن نامه ای خطاب به رییس جمهور محترم دعوت کردم و در آن از دولت درخواست کردیم که توجه ویژه به گروه های آسیب پذیر و قشرهای ضعیف جامعه داشته باشند. به هر حال کرونا و فراگیر شدن آن باعث شد که از یک طرف ضرورت قرنطینه خانگی و در خانه نشستن، سر کار نرفتن مطرح شود و از طرفی بخش هایی از همین جامعه به ویژه در آستانه عید نوروز معطل نان شبشان بودند و مگر می شد کاری ننمایند؛ یعنی در واقع در یک انتخاب بین مرگ و کرونا قرار داشتند. ما هم از دولت خواستیم نسبت به این قشر توجه ویژه ای کند که خوشبختانه سیاست دولت در اینجا درخور قدردانی است که در قالب بسته های حمایتی یا کم کردن فشار های مالی به فکر این اقشار بود. در نامه دوم و پویش دیگر، مخاطب ما خود جامعه بود. به نظر می آید تجربه دانسته های من و همچنین تجربه های دنیای بر این نکته تاکیددارد که با مسئله ای در ابعاد کرونا که هنوز خیلی از جنبه های آن ناشناخته است، نمی توان انتظار داشت که نهاد دولت یا نهادهای رسمی مدنی و یا شهروندان به تنهایی به مقابله بپردازند.

این یک شعار نیست

او در همین زمینه با اعتقاد بر اینکه واقعاً ما با یک جامعه و دنیا پیشا کرونا و پس از کرونا روبرو هستیم، می گوید: این یک شعار نیست. کرونا مسئله ای است که باید در سه سطح نهادهای مدنی، حاکمیتی و یکایک شهروندان نسبت به آن حساس باشند و فعالیت نمایند و در قالب این فعالیت، افق های ناگشوده فرصت ها و تهدیدهای ندیده را ببینند. با این سخنان موافقم که هم در وجه علمی مطرح شده و هم در سطوح ارتباطی و اجتماعی و معرفتی که واقعاً ما با یک جامعه و دنیا پیشا کرونا و پس از کرونا روبرو هستیم و این یک شعار نیست. این یک معناست که جهت متعارف زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. حال در این سطوح کلی که مطرح کردم من هم جایی قرار می گیرم که مجبورم به عنوان یک معلم که بیشترین تحرکش در حوزه آموزش بوده است، با تعطیلی کلاس ها، دانشگاه ها، محدود شدن رفت و آمدها و تحرک های مدنی روبرو شوم. کم و بیش می بینید که من کسی بودم و کسی هستم که خیلی ساده نمی شد در یک جا بنشیند. با هر وسیله ای بود خودم را در هر نشستی می رساندم و فعالیت داشتم ولی الان از همان روزی که مجبور شدم - هم به دلیل اقتضائات سنی و هم سلامتی - می شود گفت که در یک نوع خانه گ نشینی قرار گرفتم. اما تمام حرفم این بوده و هست که این خانه نشینی را متفاوت با گذشته ببینیم. یعنی خانه نشینی به معنای پناه بردن در دنیای خود و غفلت از بیرون نیست؛ البته کار سختی هم هست تجربه های جدید می طلبد، هم به لحاظ تکنیکی و فناورانه هم به لحاظ ذهنی و معرفتی. من هم رعایت کردم اما به لحاظ ذهنی و به لحاظ فعالیت هایم، خودم را خانه نشین ننموده ام.

چرا در یک جامعه خبرها دیده و شنیده نمی شنوند؟

از این استاد ارتباطات درباره اعتماد مردم به رسانه ها، لزوم حقیقت گویی از سوی رسانه ها و همچنین بحران ارتباطی که به وجود آمده است، اینکه از کجا نشأت می گیرد و به چه عواملی برمی شود؟ می پرسیم، می گوید: قطعاً وقتی که از بحران حرف می زنیم معنی آن این است که واقعاً وقتی شکل می گیرد، مدیریت را درگیر خودش می نماید. جامعه را نیز درگیر خودش می نماید. حاکمیت و ارتباطات را هم درگیر می نماید. یعنی وجود بحران نتیجه طبیعی است که بحرانی شدن ارتباطات را در بر دارد. طولانی شدن ارتباطات فقط و فقط جنبه های فناورانه و سخت افزاری رسانه ها نیست. اینکه رسانه ها چقدر می توانستند خبر خوب و گزارش درست را به واقع تهیه و ارسال نمایند. هرچند که اتفاقاً طرف دیگر آن هم هست. می خواهم بگویم که شرایط بحرانی، دیدن و شنیدن را هم دچار بحران می نماید. در واقع آن چیزی که به عنوان خبر شکل می گیرد، در یک شرایط بحرانی هم احساسات و عواطف و هیجان ها و هم ادراکات را تحت تاثیر قرار می دهد. این است که رویدادها به عنوان خبر دیده نمی شوند. رویدادهایی به عنوان خبر شنیده نمی شوند و کافیست آن نهادهای ارتباطی که تحت عنوان رسانه از آنها یاد می شوند به درستی کارشان را انجام ندهند و حقیقت را نگویند یا حقیقت را به موقع نگویند و اعلام ننمایند یا اینکه اعتماد نسبت به آنها وجود نداشته باشد، این شرایط، شرایطی خواهد بود که جامعه در آن دچار اختلال ارتباطی می شود.

خانیکی با اشاره به زنجیره حوادثی که در سال 98 پشت سر گذاشته شد، جدای از آن معتقد است که جامعه دچار اختلالات ارتباطی است و گفت وگو هم در آن به سادگی و سهولت انجام نمی پذیرد و می گوید: طرفین، طرفین برابری نیستند. به یکدیگر اعتماد ندارند و طبیعتاً وقتی سرمایه اجتماعی هم افول کند، امید به آینده پایین باشد، مشارکت شهروندان هم در آن ضعیف باشد، اختلال ارتباطی بیشتر دیده می شود. هم اختلال ارتباطی که در درون نهادهای حاکمیتی با هم است، هم اختلالات ارتباطی که بین نهادهای حاکمیتی با جامعه است و هم اختلال ارتباطی حاکمیت با نخبگان جامعه را به دنبال دارد.

طبیعتاً وقتی که اختلالات ارتباطی وجود داشته باشد این توالی بحران ها و یا بحران های خیلی فراگیرتری مثل کرونا اختلال ارتباطی را تشدید می نماید و متقابلاً متاثر از آن هم می شود؛ چراکه موقعیت های مخاطره آمیز و بحرانی که منشاء طبیعی داشته باشد مثل سیلاب ها که در ابتدای سال 98، هفت استان را دربرگرفت و چه منشا انسانی، مالی و اجتماعی داشته باشد، مثل اعتراضاتی که به دنبال گران شدن قیمت بنزین وجود داشت یا سقوط هواپیما یا خود مسئله تحریم ظالمانه، در چنین شرایطی رسانه ها هم در شرایط ارتباطات بحران قرار می گیرند یعنی می توانند گرفتار ناکار کردی یا کج کارکردی شوند. وقتی که اعتماد به رسانه پایین باشد هر چقدر هم برنامه های ارتباطی وسیع شود، هر چقدر فراوریات تلویزیونی، رادیویی و یا نوشتاری شبکه ای بیشتر شود، با یک بی اعتمادی خوانده می شوند؛ کما اینکه چنین اتفاقی رخ داده است و مسئله فقدان یا ضعف مرجعیت رسانه های رسمی را در بحران کرونا می شود دید. به عبارت دیگر در شرایط بحرانی خبر دادن، درست خبر دادن و درست فهمیدن خبر یا برخورداری از صداقت و بهره مند بودن از اعتماد و منبع خبر و رسانه را معتبر دانستن و... می تواند به رسانه کارکرد درستی بدهد.

وی اضافه نمود: در همین بحث پدیده کرونا هم می توانیم در شرایط ارتباطات بحران، نقش متفاوت بر عهده دریافت توسط تلویزیون و رادیو، مطبوعات و شبکه های مجازی و روابط عمومی ها را ببینیم و هم از آن طرف از نهادهای اجتماعی و نهادهای مدنی و شهروندان انتظار داشته باشیم که به ارتباطات اهمیت بیشتری بدهند. کما اینکه در این مدت خوشبختانه این شروع مثبت در جامعه ما رخ داده است. اینکه جوانان، دانشجویان و فعالان مدنی و نهادهای اجتماعی و علمی و تخصصی در این چند روزه با انباشت کردن تجربه ها، راه اندازی متن های آموزشی، راه اندازی پویش ها، کمپین ها و تهیه کلیپ های مختلف یاری کردند به این که شهروندان کمی آموزش ببینند. اینکه در این شرایط چگونه رفت و آمد داشته باشند. خرید نمایند و چگونه کارهای روزمره خود را انجام دهند. این شروع، شروع مثبتی بود. اما وجه منفی آن هم این است که وقتی شما خبرنگاران و رسانه ها، اطلاع رسانی می کنید و سیاستگذاران، مدیران و پزشکان و همه کادر درمانی که حیات خودشان را در معرض خدمت و دگردوستی در این ایام گذاشته اند می نالند که در خانه بمانید، با این وجود عده ای مسافرت می نمایند، وقتی خبرنگاری در میان جاده از آنها می پرسد که مگر شما نشنیده اید نباید سفر کنید، می گویند نه نشنیده ایم! چطور می شود که نشنیده اند که نباید سفر نمایند؟ چطور می شود که این ضرورت را در نیافته اند؟ معنی آن این است که در آن طرف هم یک اختلال ارتباطی وجود دارد.

فقط به این فکر نکنیم که خوب و قشنگ پیغام فراوری کنیم؟

خانیکی سپس می گوید: من سوال مطرح می کنم و برای خیلی از سوال هایم هم جواب ندارم. اینکه من و شما به عنوان دست اندرکاران رسانه، فقط به این فکر نکنیم که خوب و قشنگ پیغام فراوری کنیم. باید ببینیم این پیغام اصلاً دیده می شود؟ شنیده می شود؟ نسبت به آن باور پیدا می شود. این خودش یک سوال است و بعد برگردیم به این که شرایط اجتماعی، زمینه قدرتمند شدن یا نشدن کار مثبت را می تواند فراهم کند یا نه. اگر زمینه اجتماعی مساعد نباشد شما می بینید که به عنوان مثال آلودگی از همان بیمارستانی که برای درمان تدارک دیده شده می تواند شروع شود. بنابراین باید زمینه اجتماعی هم مساعد باشد.

نمی شود با زیاد ترساندن یا نترساندن پیغامی را به جامعه منتقل کرد

وی با تاکید بر جنبه های روانی و اجتماعی مساله یادآور می شود: جنبه های روانی و اجتماعی مسئله این است که جامعه در بحران را اولاً باید به جد حساس کرد که ابعاد واقعی بحران را بشناسد، شناختی که با عقل و تجربه خود به آن برسد.

نمی شود با ترساندن زیادی یا زیادی نترساندن پیغامی را به جامعه منتقل کرد. مخاطب حساس دنبال خبر می رود، اما مخاطب منفعل دنبال خبر نمی رود یا خبر را بد می فهمد یا صرفا خبر بد را می فهمد.

این استاد ارتباطات در پاسخ به این پرسش که چه میزان از بار این مسائل بر دوش رسانه ها است؟ می گوید: وقتی که جامعه دستخوش یک رخداد ناگهانی می شود، رخدادی که برایش قابل پیش بینی نبوده، مثل این می ماند که شما در دنیا و ایران به شش ماه قبل برگردید و ببینید که اصلاً می توانید به این فکر کنید که عید سال جاری را چطور برگزار می کنید؟ اگر کسی می آمد و این حرفها را می زد داستان تخیلی و سیاه نمایی برایتان تلقی نمی شد؟ اما خوب این اتفاق رخ داد و وقتی که رخ می دهد به نظر من در درجه اول یک مسئولیت اخلاقی در برابر مان ظاهر می شود. مسئولیت اخلاقی این است که عهده دار نقش و سهمی توسط خودمان بشویم. یعنی توسط خود رسانه، خود نهاد سیاسی و اجرایی یا خود نهاد خیرخواهانه یک نقش و سهمی را قائل شویم و منازعات و تسویه حساب ها را برای زمانی دیگر بگذاریم. برای زمانی که به درستی فهمیده بشود. با فرافکنی و با انداختن بار مسائل هر بخش به بخش دیگر مسئله حل نمی شود.

کرونا فقط در وجه سیاست گذاری رسمی پنهان نماند

وی ادامه می دهد: از همه رسانه ها چه در وجه دولتی و حکومتی و چه مدنی و ارتباطات جمعی و مجازی، می شود فهرستی از کوتاهی کارشان و قصورهایی که داشته اند درآورد. در همین داستان کرونا می گویم که کرونا فقط در وجه سیاست گذاری رسمی پنهان نماند یا نسبت به آن پنهانکاری نشد. در وجه رسانه ای آن هم خبر کرونا در دوران کمون ماند. این اتفاق را چنین می شود تشبیه کرد؛ همان طور که می گویند 14 روز باید بگذرد که معلوم شود کسی کرونا گرفته یا نه، ما هم 14 روزی گذشت تا به لحاظ خبری فهمیدیم که کرونایی هست و تا زمانی که به صورت خبر آشکار شود طول کشید. آن هم دلایل مختلفی دارد. آن سیاسی اندیش ها، توطئه اندیش ها و آن امنیتی اندیش ها، می توانند مانعی برای انعکاس اخبار درست برای راستگویی در خبر و اعتبار بخشی به خبر بشوند. می خواهم بگویم که در هر جایی از بحران و در هر نقطه ای از آن وظیفه یک نهادی بالاتر می رود و بقیه باید به آن یاری نمایند. کما اینکه الان بیشتر بار درمان به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و پزشکان و پرستاران رسید. تا آن حد وسیع شد که هر پزشکی خواب و خوراک را بر خودش حرام کرد. ولی آیا آنها به تنهایی مسئله کرونا در کشور را می توانند حل نمایند؟ به اقتصاد و به آموزش بعد از کرونا فکر نموده ایم، به مدنیت بعد از کرونا فکر نموده ایم؟ اینها همه مسائلی است که مرتب پیش می آید. هر نهادی وظیفه خودش را انجام ندهد یا خوب انجام ندهد بارش روی دوش رسانه ها می افتد. البته متقابل آن از رسانه ها هم باید این انتظار را داشت که آنها هم بدانند کار اطلاع رسانی که انجام می دهند، کار اجتماعی روانشناسانه، سیاسی و... است بنابراین باید با همه معینه هایی که ایفای نقش در سطح رسانه ها طلب می نماید، سازگار باشد وگرنه فکر می کنیم که همین طور با ترویج شادی های بی پایه با پنهان کاری و با دادن امیدهای واهی و با تامین کردن نقطه های غلطی که معلوم نیست این نقطه های غلط عبور از بحران ما، کجا باشد، این ها مرتب می تواند مشکل ایجاد کند.

اخبار جمعی چه زمانی مخرب می شوند؟

خانیکی سپس با اشاره به گفته مرحوم دکتر تهرانی که مطرح نموده است رسانه رسانه است؛ نه حدش را بالاتر از آن چیزی که هست ببریم و نه پایین تر، می گوید: رسانه در بحران نقش مهمی دارد. رسانه در آموزش نقش بسیار مهمی دارد به دلیل اینکه آموزش، آموزش عمومی است. در اینجا اخبار جمعی واقعاً مخرب می شوند به دلیل اینکه یک دفعه اعتباربخشی می کنیم به ویدئویی که جعلی است و یا اعتباربخشی می کنیم به یک نام و به نهادهای معتبر تخصصی مسئله را ارجاع نمی دهیم. اینها بعضی سیاست های غلطی هستند که رسانه های ما به خصوص تلویزیون و رادیوی ما داشته است، البته بهبود پیدا نموده است و امیدوارم بهبود بیشتری پیدا کند. این رسانه همواره دنبال افرادی رفته که آن افراد به لحاظ سیاسی مورد قبولش باشند، حرف علمی تخصصی، اجتماعی و سیاسی را هم سعی می نموده فقط از آنها بشنود، در حالی که این زمان، زمانی است که باید از همه توان علمی و حرفه ای کشور، و از همه ظرفیت های کشور استفاده کرد.

سواد رسانه ای و ارتباطش با خاک شیر

خانیکی در پاسخ به اینکه توصیه هاش در حوزه سواد رسانه ای برای روبروه با فیک نیوزها چیست، اظهار می نماید: در شرایط بحرانی مثل شرایط امروز به جای توسل به مفاهیم و مقوله های کلی و انتزاعی باید به مسائل معین و کاربردی متکی شد. سواد رسانه ای مبحثی است که دایره وسیعی را دربرمی گیرد. طبیعتا مهمترین انتظاری که از آن هست این است که توان ارتباطی را بتواند بالا ببرد. یعنی توانایی گفتن، شنیدن، نوشتن و دیدن. متاسفانه مقوله سواد رسانه ای در جامعه ما به یک شاه کلید تبدیل شده است که انگار به هر در بسته ای می خورد. مثل خاکشیر شده است که می گویند برای هر مرضی خوب است. اما خب چقدر خوب است؟ چه زمانی خوب است؟ چه کسی باید بخورد و چه کسی باید آن را بدهد؟ ما صرفاً و مرتباً از بحث پایین بودن سواد رسانه ای حرف می زنیم. سواد رسانه ای متاسفانه در دستگاه های تبلیغی سیاسی و پروپاگاندایی ما به این معنا است که ما چطور توانایی شنیدن مخاطبانمان را بالا ببریم که هر حرفی را می زنیم بپذیرند؛ این که سواد رسانه ای نیست! همین مسئله که مردم به حرف ما گوش نمی دهند که می گوییم سفر نکنید، یک پرسش جدی است. اما چرا گوش نمی دهند؟ بخشی از این مسئله دلایل اجتماعی و سیاسی دارد. وقتی سرمایه اجتماعی و اعتماد پایین است، گوش نمی نمایند. وقتی امیدی به آینده ندارند، طبیعتاً گوش نمی نمایند و البته خود این یک نوع ناامیدی روشنفکر مابانه ای است که باید در نهایت از ناامیدی، حسرت و آماده بودن برای مرگ حرف بزنیم و این مانع بزرگی برای شنیدن است. خود من وقتی حرفی می زنم که سویه امید دارد، می گویند الان وقت این چیزها نیست. انگار که باید چند ساعت دیگر منتظر بود که خاکستر ایران را در همه جا پخش نمایند. در حالی که کمی باید دید تاریخی و تطبیقی داشته باشیم. دید تاریخی داشته باشیم و ببینیم در سال 1297 خورشیدی یعنی 100 سال پیش در ایران بعد از جنگ دنیای اول چه گذشت؟ آن موقع عده ای به ضرورت درست کردن آموزش فکر کردند و آمدند دارالمعلمین تاسیس کردند و فکر می کنم در همان زمان مأیوسانی بودند که با دیدگاه های تند و افراطی گفتند آیا حالا وقت آموزش است؟ در حالی که آنها خوب فکر نموده بودند واقعا وقت آموزش بود.

این استاد ارتباطات در همین زمینه درباره روبروه کشورهای مختلف با کرونا یادآور می شود: زمانی که شما روبروه کشورهای مختلف با کرونا را ببینید به هیچ عنوان نمی توانید یک تقسیم بندی در اقلیم سیاسی آنها داشته باشید. یعنی در ایتالیای پیشرفته صنعتی هم ابعادش وسیع شده است. ولی از آن طرف کشورهایی هم هستند که شرایط خیلی پایین تری دارند اما کرونا خیلی دامن گیر آنها نشده است. چرا کره توانسته است پیروز تر با پدیده کرونا مقابله کند به دلیل اینکه فرهنگ شهروندی و الزام به تعهد را در آن کشور قوی می توانستیم ببینیم. در جامعه ما هم اصلا نمی توان حکم کلی داد. دذ سویه هایی از جامعه ما این رشد و همبستگی ها را می بینیم. در همین خلوت هم، به فکر جمع بودن ها را می بینیم. میزان بالا رفتن اطلاعات، دانش، فراوریات و فرآورده های آموزشی و حرفه ای و تخصصی را می بینیم که قدرت پیشگیری را در جاهایی بالا برده است. چه کسی می تواند باور کند که عده ای بتوانند این مسئله را بپذیرند و البته در جاهایی هم نپذیرفتند. پس یکی از الزامات سواد رسانه ای این است که این عنوان کلی نزدیک به شاه کلید و نزدیک به خاک شیر را تبدیل به موضوعات و سوژه هایی کنیم که در هر جایی بدانیم چیست. اینکه چرا نمی شنویم مقوله دیگری است. اینکه چرا نمی توانیم حرفمان را مطرح کنیم، آن هم مقوله دیگری است. این که چرا برای پیغام هایمان از زمینه های مالی و فرهنگی و اجتماعی غفلت می کنیم این هم یک مقوله دیگری است و دلیل دیگری دارد. این که چرا به مسائل اجتماعی، قومی و همبستگی ملی کم توجه می کنیم این هم مسئله دیگری را به دنبال دارد. طبیعتاً خود بحث همبستگی اجتماعی در شرایط بحرانی خیلی مهم است وگرنه بین استان ها و مناطق ما می تواند دعوا، مرافعه و اختلاف باشد، همانطور که در جاهایی، نمونه هایی از آن را دیدیم. اینکه مرتب بگوییم از خانه بیرون نرویم اما فکر نکنیم آن کسانی که مجبور به این هستند که از خانه بیرون بروند چه نمایند؟ اگر در یک شرایط انتخاب، بین مردن ناشی از فقر و مردن ناشی از کرونا قرار بگیرید، معمولاً فقرا و تهیدستان خطر مرگ ناشی از فقر را جدی می گیرند به همین دلیل ممکن است در همین شرایط برای پیدا کردن چیزی برای سیر کردن خود داخل سطل زباله بروند. به همین دلیل ما سطوحی از سواد سلامت را باید عملیاتی کنیم نه این که گمان کنیم همه چیز را در ساحت خاص خودمان کامل می دانیم و می فهمیم و باید به دیگران هم یاد بدهیم که آنها هم حرف ما را بشنوند و قبول نمایند. گاهی هم کرم از خود درخت است.

پایانی امیدوارانه

در بخش پایانی گفت وگو با دکتر خانیکی سخن از آرزومندی به میان آمد آن هم آرزو در سال جدید.

به گفته این استاد ارتباطات، آرزومندی بخشی از واقعیت انسان است؛ انسان نمی تواند بدون آرزو بدون امید زنده باشد معنی امید، زنده بودن و گشایش است.

خانیکی می گوید: این مصاحبه در شب های نوروز اجرا شده است؛ معینه نوروز به عنوان یک آیین و سنت در فرهنگ ایران - از دوران اسطوره ای تا دوران سنتی مدرن و پسامدرن - این است که در آن، آرزوی نشاط و تحرک و امید وجود دارد و همین ها است که باعث کشف فرصت های جدید می شود؛ می شود فرصت هایی را به وجود آورد، مثل فرصت هایی که در ارتباطات مجازی وجود دارد. مثل به اشتراک گذاشتن دانش، تخیل، احساس و ادراکات. فهمیدن اینکه تغییر به معنای متفاوت بودن است نه به معنای نابود شدن و ما در معرض تغییر قرار داریم.فکر می کنم و آرزو دارم این عید نوروز و فرصت های برآمده از ابعاد انسانی، اجتماعی و همچنین ابعاد و ظرفیت های مالی و طبیعی آن، به ما یاری کند که شروعی شود برای عبور از رنج ها. این جمله ای که می گویم یک تجربه انسانی و دنیای است، اینکه که سختی ها باقی نمی مانند ولی انسان های سرسخت باقی می مانند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 25 اردیبهشت 1399 بروزرسانی: 14 دی 1400 گردآورنده: zeetova.ir شناسه مطلب: 609

به "حرف هایی از جنس درد و امید، گفت وگو با هادی خانیکی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حرف هایی از جنس درد و امید، گفت وگو با هادی خانیکی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید