خبرنگاران ماهیت فعالیت وکلا ارائه خدمت عمومی است

به گزارش مجله زیتوا، تهران - خبرنگاران - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ماهیت فعالیت وکلا و کانون های وکلای دادگستری ارائه خدمت عمومی و نه سرمایه گذاری است و مشمول فعالیت مالی از قبیل فراوری و فروش کالا و خدمات نمی گردد.

خبرنگاران ماهیت فعالیت وکلا ارائه خدمت عمومی است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرنگاران، جلیل مالکی روز شنبه در نشست خبری افزود: مبنا و منشأ قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اصل مالی 44 این قانون است. این اصل که در فصل مالی قانون اساسی آمده، چارچوب نظام مالی نه نظام قضایی و وکالت کشور را معین نموده است.

وی ادامه داد: بر همین مبنا قانونگذار برای تبیین بهتر نظام مالی کشور و سازوکارهای مرتبط با آن، قانون عادی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را در سال 1386 در 92 ماده تصویب کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به موجب این قانون به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری در کشور، اشخاص و بنگاه های مالی مکلف هستند که مجوزهای کسب وکار مالی خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ثبت نمایند.

مالکی با اشاره به بند 24 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: مراجع صادرنماینده مجوز به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی و تعاون، اصناف و اتحادیه ها اطلاق شده است.

وی با اشاره به ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: فعالیت های مالی در جمهوری اسلامی شامل فراوری، خرید یا فروش کالا و خدمات در زیر مجموعه سه گروه متمایز فعالیت موسسات و شرکت های دولتی، فعالیت های مالی مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی تقسیم شده است.

مالکی افزود: در مواد دیگر این قانون هم قانونگذار به تشریح فعالیت مالی دولت و بخش های دولتی و الزامات مربوط به آنها پرداخته است تا جایی که تخطی از اجرای این قانون برای دستگاه های مذکور مستوجب محکومیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه و مجازات های اداری قرار داده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به موجب مواد این قانون، سازمان ها و نهادهایی مشمول مقررات این قانون می شوند که مشمول امر سرمایه گذاری شوند و فعالیت مالی داشته باشند و مشمول مراجع صادرنماینده مجوز کسب و کار قرار گیرند در حالی که وکالت دادگستری مشمول این فعالیت ها نیست.

وی ادامه داد: وکالت دادگستری فروش خدمات وکالتی نیست بلکه وکالت دادگستری نوعی عقد وکالت است که در زمره عقد امانی و نیابتی قرار گرفته است.

مالکی اظهارداشت: کانون های وکلا اساسا خروج موضوعی از اصل 44 قانون اساسی دارند و به دلیل ماهیت غیر دولتی خود هم نمی توانند مشمول ضمانت اجراهای کیفری و اداری قرار گیرند.

وی با اشاره به اصلاحات اجرا شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: برخلاف شبهات موجود به وضوح کانون وکلای دادگستری خروج موضوعی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1386 دارند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کلمه عام مجوز که افاده هر مجوزی است پس از ایراد شورای نگهبان تبدیل به مجوز کسب و کار شد و از آنجایی که کانون وکلا به موجب ماهیت حقوقی خود مجوز کسب و کار صادر نمی نماید بلکه صرفا پروانه وکالت را صادر می نماید و بر همین اساس مصوبه اخیر شامل کانون وکلای دادگستری نیست و از شمول مراجع صادر نماینده مجوز کسب و کار هم خارج است.

کانون های وکلا یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نکردند

مالکی گفت: به موجب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، فقط موسسات دولتی و غیردولتی مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قرار گرفتند که از بودجه عمومی استفاده می نمایند در حالیکه کانون های وکلا یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نکردند.

وی افزود: برخلاف تصورات و شبهات مطرح شده در فضای مجازی قانون اصلاح مواد 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی شامل کانون های وکلا دادگستری نیستند و اصرار کانونهای وکلا به مجلس و شورای نگهبان برای تصریح به خروج از کانون وکلا برای پیشگیری ار تفاسیر ناصوابی بود که امروز شاهد آنها هستیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش از سخنان خود با اشاره به برنامه گفت وگو ویژه خبری که درباره کانون های وکلا پخش شد و سریال های تلویزیون گفت: سه قانون بر نحوه اداره صدا و سیما حاکم است؛ قانون اول اساسنامه صدا و سیما است، قانون دوم قانون خط مشی صدا و سیما و قانون سوم قانون شورای نظارت به صدا و سیما است.

وی با اشاره به ماده 9 اساسنامه صدا و سیما اظهارداشت: در بخش اهداف و وظایف مقدر شده که صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی باید محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی به وجود آورد و به موجب قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب 1388 مقدر شده است که چنانچه در برنامه های پخش شده این سازمان مطالب خلاف واقع یا مشتمل به توهین وجود داشته باشد باید به شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع حداقل دو برابر مدت مطلب پخش شده در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان حق دفاع داده گردد و شورای نظارت بر صدا و سیما مسئول تحقق این وظیفه قرار داده شده است.

مالکی گفت: همچنین براساس مواد متعدد قانون خط مشی صدا و سیما، این سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی موظف به رعایت روح قانون اساسی در همه برنامه ها است و حرکت کلی باید در جهت وحدت و الفت و انسجام بیشتر جامعه و بر حذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه و پرهیز از تهمت و هتک حرمت نسبت به نهادها و ارگان های رسمی کشور است.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته برنامه هایی از صدا و سیما پخش شد که مقررات قانونی در آنها رعایت نشده بود که البته مسبوق به سابقه طولانی است.

مالکی افزود: در برنامه ویژه گفت وگو خبری که با موضوع شمول قانون 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی کانون های وکلای دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران پخش شد که در این برنامه به صورت رسمی از کانون وکلا دعوت نشده بود و پنج نفر به صورت کاملا گزینشی و جهت دار از یک طیف فکری در مقابل یک نفر از کانون وکلای دادگستری قرار داشتند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در این برنامه که ماده 2 و قانون خط و مشی صدا و سیما رعایت نشده بود چندین نفر با یک رویکرد فکری مقابل وکیل ایستادند و با جانب داری شمول مواد 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی بر کانون وکلای دادگستری را مفروض دانست و از تریبون 80 میلیونی و در یک اقدام کاملا خلاف واقع به مردم القا کردند که وکالت دادگستری کسب و کار است بنابراین به دلیل القای نادرست صدا و سیما باید به کانون های وکلا وقت دهد تا از خود دفاع کند.

مالکی اظهارداشت: در این برنامه مغایر با ماده 9 اساسنامه صدا و سیما به وکیل مدافع دادگستری اتهام دروغ گویی زده شد.

وی افزود: اقدام موهن و ضد فضایل اخلاقی دیگر پخش سریال چوب خط است که در این سریال متاسفانه به مقام وکیل دادگستری و مشاور حقوقی توهین شده و رذائل اخلاقی به مردم آموزش داده می گردد به نحوی که قطعا روی وکلا این موضوع اثر منفی دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کانون وکلای دادگستری این اقدام سیمای جمهوری اسلامی ایران را مغایر با آموزه های ماده 9 اساسنامه صدا و سیما می داند و از رئیس این سازمان درخواست می نماید که با تجدید نظر جدی از پخش این برنامه های خلاف وحدت و فضایل اخلاقی و انسانی جلوگیری کند.

وی اعلام کرد : کانون وکلا حق شکایت از سازمان صدا و سیما را دارد و اگر فرصت برابری به کانون داده نگردد شکایت خواهیم کرد.

مالکی در ادامه در پاسخ به سوالی با اشاره به اصلاح آیین نامه لایحه دادگستری گفت: اکنون این لایحه برای اظهار نظر کانون های مختلف داده شده و جهت تصویب نهایی به قوه قضائیه ارسال می گردد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره اینکه پیامد کسب و کار تلقی شدن وکالت چیست، گفت: این کار باعث می گردد تا فاجعه ملی در کشور رخ دهد و و وکیل دادگستری همان راهی را می رود که فعالان مالی انجام می دهند و برهمین اساس مراجع انتظامی کانون نمی توانند نقش خود را ایفا نمایند و دود این قضیه به چشم خواهد رفت.

مالکی با اشاره به ارسال نامه به وزیر بهداشت برای اولویت قرار دادن وکلا در تزریق واکسن کرونا گفت: وکلا هر روز در دادگستری ها و زندان ها هستند و در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند و از جهت یادآوری شرایط وکلا مطرح شد تا از آنجایی که آنها در شرایط سخت هستند فراموش نشوند و این انتظار غیر منطقی نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون وکالت در سال آینده و احتمال لغو این این آزمون برای همواره گفت: متولی برگزاری آزمون سازمان سنجش است و هر تصمیمی که بگیرد لازم الاتباع است و در چارچوب ضوابط نظارت انجام می گردد و کانون های وکلا مرکز و استان ها دخالتی در این امر ندارند.

وی اعلام کرد : به موجب قانون کانون های وکلا هرسال باید حداقل یک آزمون را برگزار نمایند و آزمون وکالت معمولا در آذر ماه برگزار می گردد و مجددا آزمون در سال آینده با توجه به شرایط ممکن است برگزار گردد ما از شرایط به وجود آمده شیوع بیماری کرونا متاسف هستیم.

منبع: ایرنا
انتشار: 29 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 14 دی 1400 گردآورنده: zeetova.ir شناسه مطلب: 1342

به "خبرنگاران ماهیت فعالیت وکلا ارائه خدمت عمومی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران ماهیت فعالیت وکلا ارائه خدمت عمومی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید