قالیباف: دولت ارزش پول ملی را رها نموده است

به گزارش مجله زیتوا، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید نمود: وقتی ارزش پول ملی لجام گسیخته است تحول در اقتصاد شکل نمی گیرد، زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.

قالیباف: دولت ارزش پول ملی را رها نموده است

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف که صبح امروز (آدینه 11 مهرماه) به استان مازندران سفر نموده است، در نشستی مشترک با مجمع نمایندگان و همچنین مدیران کل استان مازندران به آنالیز نظام مسائل این استان پرداخت.

قالیباف در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مازندران گفت: امروز موظف هستیم حرف مردم را بزنیم و در این راستا گام برداریم؛ استان مازندران ظرفیت های خوبی دارد، ولی باید بپذیریم مردم با مسائل متعددی روبه رو هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: هم اکنون مهمترین وظیفه آسیب شناسی مسائل است، در واقع با توجه به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه با دو ظرفیت جنگل و دریا می توان این استان را اداره کرد، باید تعیین گردد مشکل کجاست.

ریشه نداشتن برنامه نیز سوء مدیریت است

وی در این زمینه گفت: بدون شک نداشتن برنامه تعیین سبب شده شاهد مسائل کنونی باشیم و ریشه نداشتن برنامه نیز سوء مدیریت است، لذا مسائل مرتبا دست به دست شده و در شرایط کنونی فرصت ها به تهدید تبدیل شده است.

قالیباف ادامه داد: استان مازندران ظرفیت کشاورزی و گردشگری دارد، اما امروزه به دلیل مسائل یاد شده دچار خسارت های زیادی شده که احتیاجمند چاره اندیشی است.

ما دولت و قوه مجریه نیستیم بلکه نماینده مردم هستیم و باید ریل گذار امور باشیم

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید یادآور شد ما دولت و قوه مجریه نیستیم بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و باید ریل گذار امور باشیم تا سیاست ها درست اجرایی گردد. همچنین باید نظارت جدی در ابعاد مختلف برای اجرایی شدن احکام داشته باشیم.

وی توضیح داد: تصمیمات مجلس فرآیند خرد جمعی نمایندگان و نخبگان است و باید از سوی قوه مجریه و سایر نهاد های مختلف اجرایی گردد؛ باید از دخالت در کار اجرایی پرهیز گردد تا قوه مجریه جوابگوی مردم و نمایندگان مجلس باشد.

فراموش کردن خداباوری و مردم باوری باعث می گردد در امور باز بمانیم

قالیباف گفت: آنالیز کار های پیروز در کشور نشان می دهد مردم محوری عامل پیشرفت است؛ همانطور که در دفاع مقدس خداباوری و مردم باوری موجب پیروزیت و پیروزی شد بنابراین هرگاه این دو مولفه فراموش گردد در امور باز می مانیم.

رئیس مجلس اضافه کرد: هم اکنون در استان مازندران آب وجود دارد، اما مردم تشنه اند، کشاورزان دارای مسائل هستند، گردشگر ها محل بهره برداری عمومی را دچار آسیب می نمایند و مردم منطقه نمی توانند به خوبی از مزیت هایشان بهره ببرند.

وی ادامه داد: بدون شک برای حل مسائل منطقه ای و محلی احتیاجمند انسجام مدیریتی و برنامه ریزی هستیم بنابراین مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی استان و مسئولان قضایی باید با یکدیگر همدل و هماهنگ باشند.

قالیباف گفت: در این بین برای حل مسائل احتیاجمند تفکیک مأموریت و برنامه ها در 3 سطح هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی 4 ماه گذشته از آغاز مجلس یازدهم دو ماه زمان برای طی شدن روال اداری مانند تشکیل کمیسیون ها و ... سپری شد لذا طی این مدت کوشش زیادی برای قانونگذاری، نظارت و ساماندهی نظارت ها شده است.

وی اضافه کرد: به طور واضح تعیین است تا خاتمه این دولت حدود یک سال زمان باقی مانده که البته فرصت کمی هم نیست و مسئولان باید از آن به خوبی بهره ببرند، اما 4 سال زمان پیش روی مجلس برای فعالیت وجود دارد و باید برنامه 5 ساله هفتم توسط مجلس یازدهم تدوین گردد.

قالیباف توضیح داد: بنابراین اعتقاد دارم اساسی ترین کار مجلس یازدهم به عنوان یک مجلس انقلابی که مردم نسبت به آن انتظار و امید دارند، تحقق مردم باوری در تدوین برنامه 5 ساله هفتم است.

تا به امروز نوع برنامه ریزی ها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزو ها بوده تا منطبق با ظرفیت ها

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می توان گفت تا به امروز نوع برنامه ریزی ها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزو ها بوده تا منطبق با ظرفیت ها و مطابق رویکرد درستی مانند مردم باوری که در این زمینه می توان به برنامه ششم توسعه اشاره نمود که به طور کامل عملیاتی نیست.

وی توضیح داد: دولت سیزدهم و مجلس یازدهم باید برنامه 5 ساله هفتم را طوری برنامه ریزی نمایند که دارای 3 سطح ملی، منطقه ای و محلی باشد. باید احکام دقیق و تعیینی دراین برنامه نوشته گردد تا احکام محلی منطبق با احکام منطقه ای و سپس با مسائل ملی تطابق داشته باشد.

قالیباف گفت: به عنوان مثال نمایندگان استان های شمالی خواهان تشکیل سازمان ساماندهی سواحل هستند که این مهم متفاوت با سواحل در دریای جنوب است از این رو باید حکم برنامه منطقه ای برای آن پیش بینی گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این بین نباید از یاد برد در برنامه ریزی ها باید به سرنوشت مردم توجه گردد؛ در واقع گاهی در تصمیمات درصدد حامی پروری هستیم، اما وقتی به سرنوشت مردم توجه گردد توانمندسازی مد نظر است.

وی توضیح داد: به عنوان مثال باران های چند روز اخیر در تالش سبب بروز مسائلی شد و بر اساس اقلیم شناسی در آینده شاهد بارش باران های پرحجم و نطقه ای خواهیم بود که زندگی مردم تحت تأثیر آن است لذا باید در احکام برنامه ریزی درستی در 3 سطح برای حل این مسائل داشته باشیم.

قالیباف اضافه کرد: باید زنجیره ای از پیشران های توسعه منطقه ای برای اقتصاد استان در نظر گرفته گردد، به عنوان مثال شاید مردم و سرمایه گذاران استان مازندران برای ایجاد ارزش اضافه کرده مجبور باشند در استان همجوار کارخانه ای ایجاد نمایند، اما نباید با مشکل روبرو شوند که برای جلوگیری از بروز مسائل در این زمینه احتیاج به مجموعه ای از قوانین محلی، منطقه ای و ملی است.

رئیس قوه مقننه اعلام کرد: گاهی قوه مجریه به جای دخالت در جزئیات اداره یک بخشداری و دهیاری در حوزه دفع پسماند زباله دخالت می نماید، اما مشاهده می گردد هیچ کدام به درستی سامان نمی یابد.

وی ادامه داد: طبق تجربیاتم اعتقاد دارم مسئله ای که طی 30 سال در حوزه دفع پسماند نتوانستیم حل کنیم می توان ظرف مدت 18 ماه حل و فصل کرد و در این زمینه احتیاج به زباله سوز و حتی بودجه دولتی ندارد، زیرا باید به سمت فراوری کمپوست حرکت کنیم.

قالیباف گفت: بنابراین اگر هر شهری بگوید به طور جدا می خواهد مشکل دفع زباله را حل نماید شرایط مشابه اکنون خواهد ماند در حالی که با دیدگاه استانی می توان آن را رفع کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بدون شک در برنامه ریزی ها باید دقیق عمل کنیم و نباید آرزوهایمان را بنویسیم بنابراین در برنامه 5 ساله با پیش بینی 3 الی 4 حکم باید مسئولیت تحقق احکام به مسئولان استانی واگذار گردد، زیرا مجلس باید در سطح ملی با قانونگذاری محکم درصدد حفظ ارزش پول ملی باشد.

دولت ارزش پول ملی را رها نموده و می خواهد مسئله زباله استان را حل نماید و در هر دو به مشکل می خورد

وی اضافه کرد: دولت ارزش پول ملی را رها نموده و می خواهد مسئله زباله استان را حل نماید و در هر دو به مشکل می خورد و با این نوع مدیریت در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد می گردد.

قالیباف اعلام کرد: وقتی ارزش پول ملی لجام گسیخته است تحول در اقتصاد شکل نمی گیرد، زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجامع استان های شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان برنامه ای را برای توسعه مد نظر دارند که بر اساس 3 سطح برنامه ریزی یاد شده به نظر می رسد در پیشران مالی احتیاج به اضافه کرده شدن استان سمنان نیز به این جمع باشد.

وی گفت: وقتی با سیاست غلط مهاجرتی جمعیت تهران و البرز افزایش یافت و 24 درصد جمعیت در یک درصد خاک مستقر شد بدون شک این افراد در اولین فرصت کوشش می نمایند به دلیل آلودگی صوتی و هوا و ... از این محیط خارج شوند لذا در جاده های شمالی این موضوع به وضوح خودش را نشان می دهد.

قالیباف اضافه کرد: کسی که وارد استان های شمالی می گردد باید هزینه اش را پرداخت کند و برای این کار احتیاج به برنامه ریزی از سوی مدیران استانی است. اگر تا به امروز در مجلس به این موضوع توجه نشده، باید در برنامه 5 ساله هفتم به آن توجه گردد.

رئیس قوه مقننه اعلام کرد: افرادی که در این مناطق ویلا می سازند باید مالیات متفاوتی از ساکنان آن بدهند که آن هم باید با اختیارات مدیریت استانی باشد.

وی ادامه داد: این افراد بابت فراوری زباله باید هزینه آن را بپردازند، وگرنه یک طیف از همه چیز بهره مند می شوند همان طور که در حوزه اقتصاد رانت خواری می نمایند و در حوزه گردشگری زیرساخت ها را از بین می برند.

قالیباف گفت: مصمم هستم در برنامه 5 ساله هفتم با رویکرد یاد شده به مسائل مذکور بپردازیم و بدون شک مجلس پشتیبان تک تک نمایندگان استان ها و مدیران محلی است تا امور را پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی نمایندگان و مدیران استانی صحبت از حدود 18 درصد بیکاری می نمایند نباید از یاد ببریم که این افراد عمدتا جوانان تحصیلنموده هستند که برای تربیت شان هزینه شده، اما این فرصت عظیم امروزه به تهدید تبدیل شده است.

وی توضیح داد: برنامه ریزی های خوبی برای ایجاد مراکز فناوری خصوصا در حوزه دانش بنیان ها شده از این رو باید با اجماع استانی و با اولویت به سمت ایجاد شرایط برای مراکز فناوری و شرکت های دانش بنیان گام برداریم که پیشران های مهمی در حوزه های مختلف هستند.

منبع: فرارو
انتشار: 3 آذر 1399 بروزرسانی: 3 آذر 1399 گردآورنده: zeetova.ir شناسه مطلب: 997

به "قالیباف: دولت ارزش پول ملی را رها نموده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قالیباف: دولت ارزش پول ملی را رها نموده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید